//////

ZMIANA ROLI OŚWIATY

Zmienia się w związku z tym rola oświaty, którą zaczyna się traktować jako element produkcji, a nie jako dobro konsumpcyjne. To powoduje kształtowanie się zupełnie no­wej dyscypliny naukowej, jaką jest ekonomika oświaty. y Jesteśmy świadkami przenikania nauki, a szczególnie nauk tech­nicznych, do najodleglejszych zakątków naszego życia. Człowiek dzi­siejszy chce napotykane problemy rozstrzygać, opierając się na naj­nowszych zdobyczach nauki. Współczesne zaś państwo musi doceniać wagę znajomości i stosowania najnowszych osiągnięć nauki dla zapew­nienia właściwego rozwoju ekonomicznego i kulturalnego.Rozwoju wiedzy nie można jednak rozpatrywać jedynie pod kątem zwiększającej się kadry naukowej, ani mierzyć ilością uczelni, pra­cowni, publikacji naukowych czy popularnonaukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *