//////

ZGROMADZONY MATERIAŁ

W zgromadzonym materiale wyróżniliśmy 16 grup tematycznych (zgodnie z podziałem przyjętym w TWP, a stosowanym już w poprzed­nich rozdziałach): 1) astronomia i astronautyka, 2) biologia, 3) nauki matematyczno-fizyczno-chemiczne, 4) geografia, geologia, podróże, 5) me­dycyna i higiena, 6) rolnictwo i weterynaria, 7) technika oraz mechani­zacja rolnictwa, 8) ekonomia, 9) filozofia i religioznawstwo, 10) historia, 11) pedagogika i psychologia, 12) prawo i socjologia, 13) aktualne zagad­nienia społeczno-polityczne, 14) sztuka (malarstwo, rzeźba, architek­tura), 15) literatura, 16) teatr, film, kultura życia codziennego.Łączne zestawienie materiałów z czterech typów bibliotek uzmysławia nam główne kierunki zainteresowań czytelników. Zdecydowany prym wiedzie technika — kobiety w tej dziedzinie wiedzy nie wykazują zainteresowań w żadnym typie bibliotek, a więc wszystkie ankiety gromadzkich bibliotek publicznych jako odbiorców tej dziedziny podają tylko mężczyzn (łącz­na liczba wymienianych dyscyplin technicznych wśród tych odbiorców wynosi 187).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *