//////

ZGODNOŚĆ HISTORYKÓW

Historycy zgodnie utyskują na niedostateczną ilość interesującej ich literatury. Czterech historyków odpowiedziało, że odczuwają braki w li­teraturze popularnonaukowej, pozostali piszą: „Brak dobrych materia­łów do stosunków międzynarodowych”. „Do niektórych zagadnień lite­ratura jest niewystarczająca”. „Daje się stwierdzić duże braki, zwłasz­cza jeśli chodzi o problemy historii regionalnej”. Dziennikarze też nie są zgodni w swych opiniach. Jeden nie stwierdza żadnych braków w literaturze popularnonaukowej, a trzej pozostali pi­szą: „Raczej za mało, zwłaszcza jeśli idzie o działania na froncie w Af­ryce, omawiające udział Polaków”. „Raczej brak naukowej, naukowo- popularnej tym bardziej”. „Są monografie — brak syntez”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *