//////

ZESTAW STOSOWNYCH FORM

Odpowiedzi na pytanie: „Czy stosuje p. jakieś formy propagowania, upowszechniania literatury popularnonaukowej?” — okazały się nader obfite. Zestaw stosowanych form pracy jest bardzo różnorodny. Naj­częściej są to najbardziej podstawowe sposoby propagowania czytel­nictwa książek przyjęte w pracy bibliotecznej, a więc różnego rodzaju wystawy, gablotki, katalogi. Zanim uszeregujemy dane cyfrowe, przyj­rzyjmy się owym sposobom propagandy stosowanej w celu zdobywania czytelnika. Zestawienie form pracy sporządzone na podstawie ankiet uwzględnia: kilka rodzajów wystaw książek popularnonaukowych (zam­knięte i do wglądu czytelników), hasła propagujące czytelnictwo inte­resującej nas dziedziny literatury, indywidualne rozmowy z czytelni­kami (proponowanie czytelnikowi książek z dziedziny im nie znanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *