//////

ZEBRANE DANE

Zestawmy obecnie dane, wynikające z odpowiedzi na pytanie: „Jakie wykształcenie posiadają czytelnicy lektury popularnonaukowej?”W gromadzkich bibliotekach publicznych I miejsce zajmują czytel­nicy z wykształceniem średnim (138 odpowiedzi, w tym 24 odpowiedzi wyłącznych);miejsce: wykształcenie podstawowe — 99 + 31 odpowiedzi wyłą­cznych = 130; ,miejsce niepełne średnie: 33 + 9 odpowiedzi wyłącznych = 42 Jeżeli zsumujemy dane z II i III miejsca (130 + 42=172), to zauważymy’ ze wynik 172 jeszcze raz potwierdza prymat odbiorcy kształcącego się’, a więc głównie młodzieży szkolnej. Dalsze miejsca w ankietach GBP zajmują: wykształcenie wyższe — 15, niepełne wyższe — 5, niepełne podstawowe — 3. Te same prawidłowości, które na stosunkowo obfitym materiale wiejskim dały się najlepiej zaobserwować, potwierdzają ankiety z miej­skich bibliotek publicznych: I miejsce zajmuje tu wykształcenie śred- nie (62), II podstawowe (46), III — wyższe (22), IV — niepełne średnie (20), V — niepełne podstawowe (7), VI — niepełne wyższe (6).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *