//////

ZAUWAŻALNA SKŁONNOŚĆ

Podobnie kobiety: 7 pracuje na roli, a w 6 ankietach jako dziedzina wybrana figuruje rolnictwo. Iden­tyczny stosunek istnieje między liczbą pracowników zawodów technicz­nych a liczbą zainteresowanych techniką (20 : 17). Poszczególne ankiety ze znaczną prawidłowością potwierdzają tę regułę: pielęgniarka z dziedzin wiedzy wybiera medycynę i farmakologię, inna pielęgniarka również medycynę, nauczycielka — pedagogikę, inżynier budownictwa — bu­downictwo itp.Wśród kobiet, zarówno w mieście, jak i na wsi, znacznym powodze­niem cieszą się te dziedziny, które mogą być pomocne w wychowaniu dzieci, a więc pedagogika i psychologia, a także medycyna i biologia.Ta dająca się zauważyć w zebranym materiale skłonność do wyboru dziedzin mających praktyczne zastosowanie w pracy zawodowej oraz w życiu rodzinnym nie może nam jednak przesłonić drugiej równie waż­nej strony zagadnienia, jakim jest samokształcenie, uzupełnianie wiedzy ogólnej w pewnym zakresie, w sferze uznanej za szczególnie godną po­święcenia jej uwagi, budzącej większe zaciekawienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *