//////

ZASTANOWIENIE NAD WYNIKAMI

Gdy zastanowimy się nad wynikami II i IV miejsca (46 + 20 = 66), łatwo znów się przekonamy, że prym wiodą odbiorcy młodzieżowi. Nie należy też pomijać faktu, że najbardziej przygotowanym do właściwego odbioru literatury popularnonaukowej jest czytelnik o ogólnym wyk­ształceniu średnim i właściwie on góruje w ogólnym przekroju nad grupą odbiorców nie posiadających tego wykształcenia, zarówno na tere­nie GBP, jak i MBP, co potwierdzają dane — GBP: 138 + 15 + 5 = 158; MBP: 62 + 22 + 6 = 90. Tak więc stosunek odbiorcy bez wykształcenia średniego do odbiorcy z wykształceniem średnim wynosi w poszczegól­nych bibliotekach: GBP – 172:158; MBP – 66:90, różnice ilościowe wynikają raczej ze zrozumiałej specyfiki terenu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *