//////

ZA POMOCĄ LINII BARW

Dzia­łając za pomocą linii i barw może on kreować nie istniejące światy, ustalać dla nich stosunki czaso-przestrzenne, podpo­rządkować je z całą naturalnością dowolnym układom brzmie- niowo-rytmicznym. Nie bez powodu tak wielką wagę przywią­zywał do filmu animowanego Karol Irzykowski, widząc dla niego szansę kreowania nowej rzeczywistości, która to cecha miała decydować o artystycznym charakterze kinematografii. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wiele filmów animo­wanych ogranicza swoją sferę oddziaływania właśnie do związ­ków plastyczno-muzycznych, rezygnując całkowicie ze słowa i redukując do minimum elementy akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *