//////

Z PUNKTU WIDZENIA AKTUALNOŚCI

Gdyby właśnie z punktu widzenia aktualności spojrzeć na piśmien­nictwo popularnonaukowe zalecane przez aktywnie działających prele­gentów, można by bez trudu sformułować naczelną funkcję społeczną tego rodzaju piśmiennictwa. Jest nią mianowicie dostarczanie czytelni­kowi skondensowanej sumy informacji naukowo i społecznie aktualnej i kształtowanie świadomości odbiorcy zdolnej do aktywnego, twórczego uczestniczenia w różnorodnych procesach życia współczesnego. Jednakże aktualność ta ma również i dalszy aspekt — perspektywę historyczną. Człowiek uformowany społecznie nie może wyzwolić się od historii. Chodzi tylko o to, aby historię tę należycie rozumiał i umiał wy­ciągnąć z niej prawidłowe wnioiski, nieodzowne do właściwego kierowa­nia współczesnością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *