//////

WZGLĘDY PRAKTYCZNE

Z prac odnoszących się do Europy wymieniono jedynie G. Jaszuńskiego Londyńskie ABC, o zainteresowaniu geografią kraju rodzinnego świadczy wymieniona dwukrotnie pozycja Poznaj swój kraj. Wydaje się, że duży wpływ na ten dobór lektur z geografii mają interesujące i zachęcające do dalszego poznawania przedmiotu reportaże drukowane w magazynach („Przekrój”, „Świat”). Względy praktyczne zadecydowały o wielkiej popularności zagadnień z zakresu medycyny i higieny, rywalizujących pod tym względem z pe­dagogiką i psychologią. Zainteresowanie tematyką medyczną rozkładało się równomiernie na odczyty z tej dziedziny (w roku oświatowym 1964/ 1965 było ich bardzo dużo, bo aż 1337) i na lekturę broszur popular­nych, tak zwanych w gwarze wydawniczo-księgarskiej „bolibrzuszków”. Tytuły tych broszur wymieniono licznie, szczególnie — co zupełnie zro­zumiałe celowały w tym kobiety wiejskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *