//////

WZBUDZANE ZAINTERESOWANIE

Zainteresowanie budziła także geografia. Męż­czyźni na wsi interesowali się zarówno nią (13 głosów), jak i medycyną (także 13 głosów) oraz prawem (14 głosów). Wśród kobiet miejskich geo­grafia zyskała 8 zwolenniczek, wprawdzie znacznie mniej niż historia, ale tyle samo co technika, czym różnią się bardzo od przedstawicielek tej samej płci na wsi, gdzie dziedziny te nie budzą większego zaintere­sowania. Spośród ankietowanych mężczyzn w mieście 8 wybrało eko­nomię. Inne dziedziny wiedzy, np. biologia, chemia, fizyka, astronomia, astronautyka, filozofia czy religioznawstwo, mające tak wielkie znacze­nie w świecie współczesnym, wymieniane były sporadycznie, a niektóre nawet zostały przez odpowiadających pominięte (np. matematyka, fizy­ka, chemia czy sztuka).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *