//////

WYPROWADZAJĄC WNIOSKI

Wyprowadzając wnioski ogólne z otrzymanych wypowiedzi należy stwierdzić, że istniejące książki popularnonaukowe nie zaspokajają pełnej listy zainteresowań tematycznych czytelników, a niewystarcza­jących nakładów nie uzupełniają w dostatecznym stopniu wznowie­nia poszukiwanych, a wyczerpanych tytułów. Na pytanie: „Jak ocenia p. wyposażenie edytorskie książek popular­nonaukowych w Polsce (indeksy, bibliografia, mapy, ilustracje itd.?”) nikt nie uchylił się od odpowiedzi, jak to niejednokrotnie zdarzało się przy pytaniach poprzednich. Świadczy to na pewno o tym, jak sprawa wyposażenia książki, jej wyglądu, estetyki jest ważna i nieobojętna autorom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *