//////

WYPOSAŻENIE KSIĄŻEK

Wyposażenie książek popularnonaukowych jest w odczuciu ankietowanych na ogół zadowa­lające, uważają oni jednak, że niektóre wydawnictwa mogłyby być obficiej ilustrowane. Jak widzimy, wieś dostarczyła bardzo skromnych odpowiedzi na to pytanie ankiety. Respondenci ograniczyli się w więk­szości do odpowiedzi twierdzącej (nie ustosunkowując się krytycznie do posiadanych w swych księgozbiorach wydawnictw — zamiast postula­tów mamy często krótkie „tak”). Przykry jest też duży procent odpo­wiedzi nierzeczowych oraz brak odpowiedzi (18 + 42 = 60). A więc 33% bibliotekarzy nie umiało wyrazić swego sądu o interesujących nas wy­dawnictwach. Pozostałe uwagi bibliotekarzy wiejskich dotyczyły — co wydaje się bardzo słuszne — konieczności przeprowadzenia pewnej klasyfikacji poziomu literatury popularnonaukowej (zróżnicowania pod tym względem wydawnictw), klasyfikacje takie informowałyby, dla ja­kiego odbiorcy, o jakim wykształceniu, dostosowany jest dany tekst.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *