//////

WYNIKI ANKIET

Wyniki ankiet z pozostałych typów bibliotek ilustrują to samo zjawisko. A więc w miejskich bibliotekach publicznych pierwsze miejsce zajmuje grupa wieku od 14 do 20 lat (78 odpowiedzi, w tym 25 wy­łącznych), drugie miejsce — grupa od 20 do 30 lat (55 odpowiedzi, w tym 6 wyłącznych), a potem kolejno od 30 do 40 lat — 28 odpo­wiedzi; 40 do 50 — 14 odpowiedzi; do 14 lat — 9 odpowiedzi; powyżej 50 lat — 6 odpowiedzi. Osiedlowe biblioteki publiczne: pierwsze miejsce — grupa od 20 do 30 lat (9 odpowiedzi), drugie miejsce — od 14 do 20 lat (8 odpowiedzi) i kolejno: grupa od 30 do 40 lat (4 odpowiedzi), od 40 do 50 lat (3 odpo­wiedzi), powyżej 50 i poniżej 14 lat po 1 odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *