//////

WYKAZ KSIĄŻEK

Właśnie dlatego wykaz książek przez nich zalecanych może być właściwym i dogodnym materiałem do wysnucia wniosków najlepszym modelu czy wzorze książki popularnonaukowej, we właś­ciwy sposób spełniającej społeczne zadania współczesnej popularyzacji wiedzy i kształtowania aktualnie pozytywnego poglądu na świat. Przedstawiony wykaz książek dotyczy wielu dziedzin, stąd szczegó­łowa ocena jego zawartości przekracza kompetencje jednostki i nie na­leży do zakresu tej pracy. W naszym przypadku chodzi o ocenę innego zgoła rodzaju, mianowicie o zwrócenie uwagi na kilka aspektów wy­mienionych tu dzieł, w wyraźny sposób analogicznych dla większości po­zycji. Rozpatrzmy je kolejno.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *