//////

WYBÓR DZIEDZIN WIEDZY

Pierwsze z zasadniczych pytań ankiety brzmiało: „Jakie dziedziny wiedzy najbardziej p. interesują?” — Było to pytanie bardzo istotne, gdyż pozwalało ujawnić sfery zainteresowań i kierunki, w jakich idzie lub też, może iść samokształcenie ankietowanych, których opinie mogą być poza tym w jakiś sposób reprezentatywne dla środowiska.Wybór dziedzin wiedzy uwarunkowany był dwoma czynnikami: dą­żeniem do uzupełnienia i podwyższenia własnych kwalifikacji zawodo­wych oraz chęcią uzyskania pewnej sumy wiedzy ogólnej, rozszerzenia swej wiedzy o świecie, m. in. również zdobycia wiadomości praktycz­nych, potrzebnych każdemu człowiekowi. Bardzo pouczające jest zesta­wienie w tym względzie rubryki określającej zawód z odpowiedziami dotyczącymi preferowanych dziedzin wiedzy. Współzależność między tymi członami ankiety jest szczególnie wyraźna na terenie wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *