//////

WSTĘPNE ROZPOZNANIE

Dysponując tym wstępnym rozeznaniem co do pozio­mu kwalifikacji kadry pracowników bibliotecznych, stwierdzić należy, że respondenci niejednokrotnie ograniczali się do odpowiedzi lapidar­nych, a pomyłki wynikające z niezrozumienia istoty pytania również nie należą do rzadkości.Jak kształtowały się więc odpowiedzi na poszczególne zasadnicze pytania ankiety?Przeanalizujmy najpierw pytanie: „W jakim wieku czytelnicy są najczęściej odbiorcami literatury popularnonaukowej?’’ Uogólnienie otrzymanych wyników napotyka te same lub podobne trudności, z którymi borykali się respondenci.Najogólniej można by za ich przykładem rzec: od 14 do 50 lat, lecz tak podane wyniki ankiety wnoszą bardzo niewiele, bo sformułowane w ten sposób odpowiedzi łączne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *