//////

WSKAZANIE CECH

Te cechy można wskazać w wielu cytowanych tu pozycjach (np. w pracach Załuskiego, Cerama czy też w poszczególnych tomikach „Omegi” poświęco­nych przede wszystkim wybranym zagadnieniom z zakresu nauk ścis­łych, jak również, w nieco inny sposób — przez dobór faktów o cha­rakterze niemal sensacji historycznej, np. u Turlejskiej). Jest to dowo­dem, iż właściwe ukształtowanie zawartości książki decyduje o tym, czy zdoła ona w należyty sposób spełnić swoją rolę i trafić do czytelnika, porwać go, nauczyć i ukształtować jego świadomość.Poza tymi trzema aspektami warto spojrzeć na cytowany wykaz jeszcze pod innymi względami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *