//////

WPŁYW NA MUZYKĘ POWAŻNĄ

Obok wpływu jazzu na muzykę tzw. „poważną” i rozrywkową mamy do czynienia także z sytuacją odwrotną. Zwłaszcza cool i modem jazz nawiązują do muzyki współczesnej zarówno przez swój intelektualny, nieco spekulacyjny* chłodny charak­ter, jak i przez wykorzystanie najnowszych zdobyczy polifo­nii — techniki uprzywilejowanej w muzyce seryjnej. Muzyce filmowej, której twórcy stale szukali możliwości „sa- mookreślenia” tego gatunku, jazz ze swą swoistością dawał duże szanse.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *