//////

WIĘCEJ MATERIAŁÓW

Pracownicy umysłowi piszą: „za mało dowodów źródłowych”. „Wię­cej materiałów poglądowych: mapy, zdjęcia, szkice”. „Ogólnie stwier­dzam, że wydawnictwa popularnonaukowe są coraz bardziej przemyśla­ne i przydatność ich do pracy lektorskiej i pedagogicznej jest coraz lepsza”. Jeden dziennikarz odpowiedział nie na temat, opinie dwóch są pozy­tywne. Inny pisze: „Popularność znaczyć powinna konkretność, mniej tzw. kamen tatorstwa i natrętnych powtórzeń — czytelnik to istota inte­ligentna”.Biolog chciałby „ujmować zagadnienia chronologicznie, bardziej przy­stępnie”.Filozof: „Zbyt skromna szata graficzna — kiepskie (przeważnie) ilu­stracje”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *