//////

WIĘCEJ ILUSTRACJI

„Więcej ilustracji, które są bardzo przekonywające”. „Uważam, że powinno być więcej książek popularnonaukowych dostosowanych do poziomu szerokich mas społeczeństwa”. „Nie spotkałem żadnej pracy dostępnej dla ludzi o pod­stawowym wykształceniu z zakresu zagadnień termojądrowych. Należy wydawać więcej książek popularnonaukowych, w których szczególnie operowano by prostymi przykładami”. „Niektóre książki popularnonau­kowe nie mają słowników, tj. tłumaczeń wyrazów obcych używanych w tekście — nie każdy czytelnik rozumie słownictwo używane i stoso­wane przez specjalistów”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *