//////

WARUNKI I MOŻLIWOŚCI

Warunki i możliwości popula­ryzowania nauki w tych trzech zakresach są różne, jednak we wszy­stkich tych dziedzinach możemy dziś obserwować proces przechodze­nia tzw. popularyzacji nauki na wyższy szczebel, który należałoby — może — określać już innym mianem. Chodzi mianowicie o proces, w którym nauka staje się w znacznie większym stopniu własnością ludzi niż w sytuacjach, w których jest ona tylko popularyzowana”.Wiele towarzystw i instytucji ogólnokrajowych i regionalnych zaj­muje się upowszechnianiem wiedzy, by wyliczyć tu tylko przykłado­wo radio, telewizję czy specjalnie do tego powołane organizacje, jak Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Praktycznej, Towarzystwo Szkoły świeckiej, a z regionalnych np. Dol­nośląskie Towarzystwo Oświatowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *