//////

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Warto jednak zwrócić uwagę na ehrakterystyczne zja­wisko, iż szeroko pojęta popularyzacja wiedzy jest tu rozumiana i upra­wiana w trojakim aspekcie: 1) jako informowanie, nauczanie i kształ­cenie (krzewienie wiedzy), 2) wyrabianie orientacji we współczesnym rozwoju nauki oraz kształtowanie postaw naukowego widzenia świata (podawanie wyników badań naukowych), 3. udostępnianie nowych dzie­dzin wiedzy odbiorcom dobrze przygotowanym w innych zakresach (informacja naukowa).Formą niejako pokazowej analizy może być bliższe przyjrzenie się działalności jednej instytucji, mianowicie Oddziału Wojewódzkiego To­warzystwa Wiedzy Powszechnej, i na przykładzie podstawowych form działalności Zarządu Wojewódzkiego tego Towarzystwa przedstawienie metod, zakresu i tematycznych kierunków działania w zakresie popula­ryzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *