//////

W ZALEŻNOŚCI OD ZAWODU

Leśnik twierdzi, że literatury popularnonaukowej jest pod dostat­kiem.Inżynier elektryk uważa, że jej ilość jest „wystarczająca”, ale tylko wystarczająca.Aktor nie odpowiedział w ogóle. Artysta plastyk napisał krótko- „tak . Muzyk stwierdził „braki”. Filolog orzekł, że wydawnictw popu­larnonaukowych „z literatury nie brak, z muzyki brak”.Bibliotekarze zaś odpowiedzieli, jeden: „tak”, drugi: „nie odczuwam, jestem bibliotekarzem, więc nie tylko komuś, ale również i sobie muszę znaleźć książkę. Szukanie i znalezienie potrzebnych materiałów to też przyjemność w pracy prelegenta”.Jeden z indagowanych psychologów uznał, że liczba prac popularno­naukowych jest przeciętna, drugi zaś powiedział: „odczuwam także bra­ki, szczególnie w dziedzinie praktycznego wykorzystania nauk pedago­gicznych”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *