//////

W OSIEDLOWYCH BIBLIOTEKACH

Dla całości obrazu przytoczymy dane z osiedlowych bibliotek pu­blicznych i bibliotek zakładowych. W bibliotekach osiedlowych I miejsce zajmuje wykształcenie średnie (8), potem kolejno: podstawowe (6), nie­pełne średnie (5), niepełne wyższe (2); w bibliotekach zakładowych: śred­nie (17), wyższe (11), podstawowe (7), niepełne średnie (5), niepełne podsta­wowe (1). Wydaje się, że właśnie te liczby są widomym znakiem braku współpracy, współdziałania i koordynacji poczynań pomiędzy bibliotekami a instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy, świadczą one rowmez o tym, że wykładowcy i prelegenci rzadko wywiązują się z obowiązku podawania i zalecania odpowiedniej literatury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *