//////

W DZIELE NAUK ROLNYCH

W dziale nauk rolniczych i weterynarii, cieszących się w środowisku wiejskim ze zrozumiałych względów dużym powodzeniem, wymieniano takie pozycje popularyzujące nowe sposoby uprawy roli i hodowli zwie­rząt, jak Nowe i stare w rolnictwie, Hodowla i uprawa roślin, Hodowla’ drobiu, Kukurydza rozszerza bazę paszową, Jak kierować wychowem zwierząt, Jak zakładać sady, Upraiva ziemi, Kompost, Azot w produkcji roślinnej, Wrogowie naszych spiżarń i magazynów, czasopismo „Postępy Nauk Rolniczych”, również Kwiaciarstwo, a nawet Ochrona i zna­czenie ptaków. Z rolnictwem i weterynarią łączy się nierozerwalnie jako ich przedłużenie i bardziej wyspecjalizowana dziedzina działalności rol­niczej — technika i mechanizacja rolnictwa Jednakże książek z tego zakresu wyliczono zaledwie parę (Mechanika w rolnictwie, Maszyny rol- nu.ze, Zasilanie silnika prądem stałym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *