//////

USZEREGOWANE WYNIKI

Tak uszeregowane wyniki odpowiedzi ha pytanie 8 ankiety zbie­gają się bardzo wyraźnie z odpowiedziami na pytanie 4, sygnalizujące przewagę takich dyscyplin wiedzy, jak technika, historia, a w GBP — głównie rolnictwo. Warto podsumować dane o „męskich” i „żeńskich” zainteresowaniach, wynikające z 4 pytania ankiety, po czym skonfron­tować z wynikami odpowiedzi na pytanie 8. A więc w GBP kolejność poszczególnych dyscyplin jest następująca: technika (187), rolnictwo i weterynaria (93), gospodarstwo domowe (75), historia (63), medycyna i higiena (55), geografia, podróże (46), a potem kolejno z małymi od­chyleniami: sport (14), astronomia (13), matematyka-fizyka-chemia (12), filozofia (10), polityka (9), pedagogika (8), sztuka (4).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *