//////

UKSZTAŁTOWANIE ZAWARTOŚCI

Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość książek mieszczących się w wykazie, i to w każdym z jego działów, odznacza się tą właściwoś­cią. Właśnie dlatego wiele z tych książek „poszukujących” staje się książkami „poszukiwanymi” i dzięki temu mogą one spełnić swą rolę poznawczą i społeczną. Na ukształtowanie zawartości książki popularnonau­kowej składają się odpowiednie walory stylu, języka, dobór faktów szczególnie interesujących czytelnika, a nawet specjalne cechy ułatwia­jące rozumienie referowanych treści i frapujące, jak anegdota, dobór odpowiednich epizodów czy też faktów, kontrastowe zestawienia w sto­sunku do tego, co dane jest czytelnikowi na codzień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *