//////

TROSKA REALIZACJI

Zostały one wprawdzie zrealizowane z troską o    specyfikę filmową, stąd wielka ruchliwość kamery i kunsz­towne niekiedy operowanie światłem, ale niewątpliwie z pew­nego dystansu czasowego będą miały znaczenie głównie jako dokumenty sztuki odtwórczej tak w warstwie dźwiękowej (peł­niącej podobną rolę jak płyta), jak i wizualnej, również do­starczającej określonych informacji (praca rąk, palcowanie, operowanie pedałem itp.). Wydaje się, że również i w filmie fabularnym, gdy pojawiają się fragmenty koncertu, choćby najlepiej umotywowane akcją, mają one znaczenie głównie dokumentalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *