//////

TEMATYCZNA AKTYWNOŚĆ

Tematyczna aktywność to te właściwości książki popu­larnonaukowej, które powodują, że treści w tych książkach zawarte nie­jako „szukają” czytelnika, absorbują jego intelekt, wyobraźnię i ener­gię, wpływają na występowanie i wzrost zainteresowania lekturą ze strony odbiorcy.Tematyczna aktywność jest następstwem różnorodnych czynników, zdeterminowanych społecznie, psychologicznie i intelektualnie. Może tu w grę wchodzić aktualność dotycząca już nie jednostki, lecz większych grup ludności czy nawet całego narodu (np. sprawy wojny, okupacji, walk wyzwoleńczych), ważność zobiektywizowania powszechnej proble­matyki, narzucającej się myślącemu człowiekowi (np. sprawy techniki, medycyny, wychowania, prawa, bezpieczeństwa indywidualnego i zbio­rowego), wreszcie niezwykłość zakresu, charakteru i perspektyw (np. odległe lądy, ludy, kultury i warunki życia, astronautyka, biologia, che­mia współczesna).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *