//////

TECHNIKA I MECHANIZACJA

Mistrz ślusarski interesujący się — jak podaje — budową maszyn rolniczych, mechanik interesujący się mechanizacją rolnictwa i traktorzysta — maszynami rolniczymi nie podali żadnych pozycji z literatury popularnonaukowej, stwierdzając, że wiadomości swych nie uzupełniają żadną lekturą fachową. Świadczyć to może — poza przyczynami indywidualnymi — o braku książek z te­go zakresu lub o ich nieodpowiednim poziomie, nie dostosowanym do warunków percepcji czytelnika, dysponującego zwykle wykształceniem zaledwie podstawowym, rzadziej niepełnym średnim (dwu z wymienio­nych wyżej przykładowo reprezentantów zawodów technicznych zwią­zanych z rolnictwem posiada wykształcenie podstawowe, jeden — nie­pełne średnie, prawdopodobnie szkołę zawodową). Również liczba odczy­tów wygłoszonych w r. 1964/1965 na temat techniki i mechanizacji rol­nictwa jest o połowę niższa niż na temat rolnictwa (75 : 160), a w sumie obie te dziedziny są raczej upośledzone w porównaniu np. z medycyną i higieną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *