//////

STWIERDZENIE AUTORA

Autor ten stwierdza, że wprawdzie pisanie tego typu książek zabiera mu wiele cza­su, który mógłby poświęcić na pracę naukowo-badawczą, robi to jednak w trosce o to, „aby wychować sobie czytelnika”, który zechce następnie przeczytać prace trudniejsze. Podobnie sprawę ujmuje Louis de Broglie, mówiąc o potrzebie zainteresowania się przez uczonych popularyzacją nauki zarówno dlatego, że stała się ona o wiele bardziej niż w prze­szłości koniecznością i elementem postępu umysłowego szerokich mas, jak i dlatego, że zagadnienie to nastręcza wiele trudności, a nawet nie­bezpieczeństw. Każdy uczony pragnie przyczynić się do rozwoju nauki poprzez swą pracę ściśle specjalistyczną, nie zaś przez upowszechnienie, które z konieczności jest uproszczoną formą podawania wyników uzyska­nych przez niego lub przez innych badaczy. Istnieje jednak obowiązek sprawowania nad popularyzacją nadzoru, pozwalającego popierać prace dobre i odrzucać te, które budzą zastrzeżenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *