//////

ŚRODOWISKA CZYTELNICZE

Pytanie: „Z jakich środowisk pochodzą czytelnicy lektury popular­nonaukowej?” nie wszyscy bibliotekarze zrozumieli dobrze, odpowia­dając np.: „ze środowiska młodzieży szkolnej” (GBP — 5 odpowiedzi, MBP — 3) czy z „małomiasteczkowego” (GBP — 7, MBP — 11, OBP — 1). Poza tymi wyjątkami odpowiedzi na to pytanie są nastę­pujące: w GBP, zgodnie z przewidywaniami, I miejsce zajmuje czy­telnik pochodzący ze środowiska chłopskiego (155), II — z robotniczego (82), III miejsce zajmuje inteligencja pracująca (16). W MBP, OBP i BZ miejsce ma czytelnik pochodzenia robotniczego (49, 8, 12), II — inteli­gencja pracująca (51, 3, 6), a III — pochodzenie chłopskie (14, 3, 12). Przy opracowaniu odpowiedzi na pytanie: „Z jakiej dziedziny wiedzy książki popularnonaukowe są najczęściej wypożyczane?” — przyjęto również podział materiału, wyróżniając 16 grup tematycznych oraz dodając jeszcze dwa tematy występujące w ankietach, a mianowicie gospodarstwo domowe i sport.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *