//////

SPOŚRÓD PRAWNIKÓW

Spośród prawników odpowiadających na to pytanie, 13 stwierdza, że literatura popularnonaukowa z dziedziny prawa jest wystarczająca, na­tomiast 8 narzeka na brak literatury popularnonaukowej przystępnej dla przeciętnego słuchacza. Odpowiedzi lekarzy są dość rozbieżne i sprzeczne. Trzech lekarzy od­powiedziało mianowicie, że ilość literatury popularnonaukowej z zakresu medycyny jest wystarczająca, natomiast pięciu stwierdza brak literatury popularnonaukowej z dziedziny medycyny. Piszą oni m. in.: „wiele wy­dawnictw pochodzi z lat ubiegłych — nie podają najnowszych wiado­mości z dziedziny medycyny; szczególnie braki odczuwa się w zakresie seksuologii i chorób odzwierzęcych”. Instruktor sanitarny podkreśla szczególne braki w dziedzinie wydawnictw o tematyce przeciwalkoholo­wej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *