//////

SPOŁECZNY PUNKT WIDZENIA

Ze społecznego, a przede wszystkim politycznego punktu widzenia książki te dzielą się na dwie kategorie: do pierwszej można zaliczyć te, które interesują krąg odbiorców znacznie szerszy niż mieszkańcy pew­nego regionu, czy nawet kraju, drugą grupę tworzą książki, które mogą liczyć przede wszystkim na polskiego czytelnika. Kategoria pierwsza obejmuje książki o tematyce z zakresu np. różnych dziedzin ekspery­mentalnych, kategoria druga zaś prace o tematyce ściśle związanej ze sprawami polskimi. Uwidocznia się tu charakterystyczna prawidłowość: książka popularnonaukowa musi obsługiwać zagadnienia o ważności pow­szechnej, międzynarodowej, przy tym zaś ma do spełnienia ważne za­danie narodowo-społeczne, tj. kształtowanie świadomości i wyobraźni z punktu widzenia aktualnych interesów narodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *