//////

SĄDY CZYTELNIKÓW O WSPÓŁCZESNEJ KSIĄŻCE POPULARNONAUKOWEJ

Specjalnego objaśnienia wymaga czwarta z kolei ankieta, mianowi­cie ankieta „słuchacza-czytelnika”. O ile bowiem wprowadzenie tego rodzaju informacji, przekazanych przez głównego odbiorcę popularno­naukowego odczytu, czy też książki, wydaje isię oczywiste, o tyle dosyć skomplikowaną sprawą — ze stanowiska metodologii ankietowania — jest ustalenie typu, ilości, pochodzenia i reprezentatywności osób, do których należało by się zwrócić.Problematyka ankiety autora, jak próbowaliśmy wykazać, miała za­kres stosunkowo ograniczony, sam dobór niektórych był w zasadzie dość jednoznaczny, tu natomiast sprawa jest bardziej złożona.Przede wszystkim należałoby zasięg ankietowanych ustalić w ten sposób, aby utrzymując zasadę reprezentatywności zredukować do osią­galnego minimum możliwość przypadku. W tym celu: ankietą objęto zarówno środowiska miejskie, jak i wiejskie Dol­nego Śląska, ankiety wręczono wyłącznie słuchaczom konkretnych odczytów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *