//////

ROLA KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWEJ W PRACY PRELEGENTA OŚWIATOWEGO (SĄDY I OPINIE)

Ankieta prelegenta została pomyślana jako jeszcze jedno bardzo istotne źródło informacji w sprawie czytelnictwa literatury popularno- naukowej i jej udziału w procesie upowszechnienia wiedzy. Prelegenci, których poziom wykształcenia i przygotowania stale wzrasta, powinni usilnie zalecać swoim słuchaczom korzystanie z literatury popularno- nsukowej. Postulaty Zarządu Głównego TWP, wysunięte pod adresem Polskiej Akademii Nauk, brzmią: „Proces upowszechniania wiedzy wy­maga skupienia ogółu uczonych. Trzeba, by jak najwięcej uczonych różnych dziedzin i kierunków znajdowało zrozumienie dla potrzeb po­pularyzacji nauki, aby popularyzacja wiedzy zdobyła właściwe miejsce w planach działalności samodzielnych i pomocniczych pracowników nauki”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *