//////

REALIZACJA CELÓW

Statut  Towarzystwa w § 6 określa następująco cel jego działania: „Celem Towarzystwa jest rozwijanie wśród dorosłych działalności oświa­towej i kulturalnej przez wszechstronne upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki i isztuki, krzewienie wiedzy oraz przyczynianie się do rozwoju myśli postępowej i wartości moralnych wśród całego społeczeństwa”.Towarzystwo realizuje swoje cele przez rozwijanie rozmaitych form, jak uniwersytety powszechne, odczyty, cykle odczytowe, kursy języko­we itp. Współpracuje z uczelniami, instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi, organizacjami kulturalno-oświatowymi i masowymi. Ini­cjuje prace badawczo-naukowe w zakresie oświaty dorosłych, a także — co jest bardzo istotne — działalność wydawniczą o charakterze popu­larnonaukowym oraz upowszechnianie ukazujących się wydawnictw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *