//////

PYTANIA W ANKIECIE

Ankieta została doręczona słuchaczom prelekcji wygłoszonych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w różnych ośrodkach miejskich i wiejskich Dolnego Śląska. Ankiet wypełnionych zwrócono ogółem 334; 191 z nich wypełniono w mieście (w tym było 100 mężczyzn, a 91 kobiet), 143 zaś na wsi (85 mężczyzn, a 58 kobiet). Pierwsze pięć pytań rubryk ankiety informowało o przynależności ankietowanego do określonego środowiska, do odpowiedniej grupy wieku, wykształcenia .W rubryce zawodu często określano zawód bardzo ogólnie, np.: pracownik umysłowy; wiele osób, szczególnie młodzieży, nie po­siadało żadnego zawodu — przeważnie byli to uczniowie różnego typu szkół.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *