//////

PRZEANALIZOWANIE ODPOWIEDZI

Po przeanalizowaniu odpowiedzi prelegentów na pytania zadane w ankiecie można zauważyć, że książka popularnonaukowa nie jest w działalności upowszechniania wiedzy dostatecznie przez prelegentów wykorzystywana. Oczywiście musimy tu przypomnieć sprawy już oma­wiane w rozdz, II, a mianowicie problemy książki z punktu widzenia ilościowego i jakościowego. Ponownie też stwierdzić należy, że nie wszystkie książki figurujące w katalogach bibliotecznych odpowiadają swoim poziomem i wartością wymogom dobrze pojętej popularyzacji wiedzy. Niemniej stwierdzamy, że prelegenci nie stosują dostępnych im form upowszechniania, jak zalecanie i doradzanie książek popularno­naukowych, które stanowią przecież ogromnie ważne ogniwo w cało­kształcie upowszechniania wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *