//////

PROBLEMY UPOWSZECHNIANIA WIEDZY

Opublikowany przez UNESCO „Annuaire statistiąue 1964” przy­nosi informację, że w większości krajów na świecie więcej niż połowa dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat nie chodzi do szkoły. W roku 1950 w 200 badanych krajach stosunek ten wynosił 59%, zaś w roku 1960      57%, co stanowi dodatni objaw, zwłaszcza jeżeli się uwzględni ogromny przyrost ludności. Z danych UNESCO wynika, że 40% ludzi dorosłych (biorąc ludność świata jako całość) to analfabeci. Równocześnie w ostatnich dziesiątkach lat nastąpił szybki rozwój nauki, co szczególnie dało się zauważyć po II wojnie światowej. Waż­nym więc problemem staje się przygotowanie odpowiednio wykształ­conej i doświadczonej kadry naukowej, jak również wynalezienie od­powiednich dróg organizacji i form upowszechnienia wiedzy wśród najszerszych mas społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *