//////

POUCZAJĄCE ZAINTERESOWANIE

Natomiast na pewno pouczające jest zainteresowanie czytelników pro­cesem powstawania książki. Świadczy to o głębszym zainteresowaniu problemami naukowego warsztatu i chęci zbliżenia się do źródeł i ma­teriałów podstawowych. Wypowiedzi autorów w tej kwestii odpowia­dają w dużej mierze materiałowi, który wynika z ankiety czytelnika-słuchacza, dając wyraz jego upodobaniom i zainteresowaniom. Na pytanie: „Jak p. ocenia jakość (poziom) literatury popularnonau­kowej w Polsce w porównaniu z zagranicą?” — w dwóch ankietach au­torzy stwierdzają, że nie znając się bliżej na tyoh sprawach, nie wiedzą, jaką ocenę należy wystawić. W pozostałych natomiast wypowiadają się w sposób wyczerpujący, chociaż czasami niezupełnie zgodnie z intencją pytania, nie wszyscy bowiem przeprowadzają porównanie między litera­turą popularnonaukową wydawaną u nas a za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *