//////

POSZCZEGÓLNE GAŁĘZIE

Poszczególne gałęzie nauk humanistycznych, z wyjątkiem historii, a więc pedagogika i psychologia: w GBP stosunek równa się 8:0, w MBP — 7:1, w OBP — 3:0, w BZ — 1:0;literatura (dane tylko z dwóch typów bibliotek): w MBP — 4:0, w BZ — 1:0;filozofia i religioznawstwo: w GBP stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 6:4, w MBP — 2:2, w OBP — 1:0, w BZ — brak danych;sztuka w GBP przedstawia się jak: 3:1, w MBP — 9:0, w OBP — brak danych, w BZ — 1:0.Niektóre dziedziny wiedzy mniej więcej w jednakowym stopniu cieszą się zainteresowaniem obu płci. Dotyczy to przede wszystkim historii, gdzie odpowiednie stosunki cyfrowe kobiet i mężczyzn wy­noszą: w GBP — 20:43, w MBP — 37:36, w OBP — 2:2, w BZ — 1:2. Wśród specjalności historycznych kobiety częściej interesują się litera­turą typu pamiętnikarskiego (w MBP czyta ją 21 kobiet, a tylko mężczyzn), a mężczyźni wszelkimi militariami (historią wojskowość::, wojną światową) w GBP — 10, w MBP — 13, w BZ — 1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *