//////

PORÓWNANIE WYPOWIEDZI

Wielu odpowiadających podawało co najmniej dwie, a zwykle kilka pozycji, czasem także wymieniając nazwę serii lub wydawnictwa. I w tym wypadku ujawniona została współzależność, tym razem często trójstron­na: między zawodem, preferowaną dziedziną wiedzy i czytanymi książ­kami (serią, czasopismem). Porównajmy na przykład następujące wypo­wiedzi (środowisko: wieś — mężczyźni): rolnik najbardziej interesujący się rolnictwem (jedyna wymieniona dziedzina wiedzy) czytał ostatnio dwie publikacje, obydwie z tej dziedziny: Kukurydza rozszerza bazę pa­szową i Jak kierować wychowem zwierząt; inny rolnik, również zainte­resowany rolnictwem, wymienia odpowiednie czasopismo „Hasło Rolni­czo-Ogrodnicze”. Oczywiście zależność dwustronna (preferowana dzie­dzina — czytane pozycje) jest znacznie bardziej częsta i typowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *