//////

POPULARNOŚĆ NAUK

Biologia również nie cieszy się zbytnią popularnością, o czym świad­czą zarówno nieliczne głosy za nią, jak i sporadycznie wymienione ty­tuły (aczkolwiek ilość odczytów wygłoszonych na naszym terenie w os­tatnim roku była spora). Z tytułów książek popularnonaukowych męż­czyźni na wsi wymienili: Jak powstało życie na Ziemi, W głębinach Zie­mi, mężczyźni zaś w mieście: Łowców mikrobów P. de Kruifa, kobiety w mieście: Nie ma miejsca dla dzikich zwierząt Grzimka oraz Psycholo­gię zwierząt J. Dembowskiego. Mimo że ani chemia, ani matematyka, ani fizyka nie zostały przez ankietowanych uznane za dziedziny wiedzy najbardziej interesujące, to wśród wyliczonych książek można znaleźć kilka tytułów z tego zakresu (choć ilość odczytów w r. 1964/1965 była, jak wyżej zaznaczono, zadzi­wiająco mała).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *