//////

POPULARNE KSIĄŻKI

„Popularne książki naturalnie powinny służyć do tego, aiby laikom przekazać osiągnięcia nauki. A ponieważ osiągnięcia nauki często nie są zrozumiałe dla laików, zadaniem popularnego opisu jest istotę tych osią­gnięć przedstawić w takiej formie i w taki sposób, który łatwo może być przez laika zrozumiały. Popularne książki służą więc upowszechnianiu naukowego poznania wśród laików, do których często musi się zaliczyć także naukowców z innych dziedzin, i powinny one być tak napisane, aby wypełniły to zadanie” (dr K. von Frisch). „Popularne pisanie o nauce zbytnio pomieszało technologię z właści­wą nauką i w istocie często całkowicie połączyło te dwie dziedziny. Tak­że często powstaje zjawisko zbytniej przesady, tak mi się zdaje, na te­mat zdrowia i bieżących nowinek, np. na temat badania przestrzeni. Oczywiście zgadzam się, że sprawy dotyczące zdrowia są interesujące dla każdego, i zgadzam się, że koniecznością jest posiadanie kręgu zain­teresowanych; lecz jestem przekonany, że przy dostatecznym staraniu i pomysłowości pisarz naukowy może przedstawić wiele różnych aspek­tów nauki zarówno zrozumiale, jak i interesująco” (dr Warren Weaver).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *