//////

PODSUMOWANIE ODPOWIEDZI

Podsumowując odpowiedzi na 9 pytanie ankiety, obserwujemy sto­sowanie typowych form reklamy bibliotecznej, w której przeważają formy najprostsze i należące do podstawowych obowiązków bibliote­karzy (a więc wystawianie nowości w gablotach, sporządzanie kata­logów nowości, indywidualne rozmowy z czytelnikami). Z wypowiedzi bibliotekarzy wynika niedwuznacznie, że nie są oni specjalnie zaintere­sowani w popularyzowaniu literatury popularnonaukowej, wielu z nich zdradza własną nieznajomość tego typu literatury (ów brak rozeznania uwidoczni się w formie bardziej drastycznej w odpowiedzi na 11 pyta­nie ankiety). Wyliczone w odpowiedziach na ankietę formy pracy biblio­tekarskiej świadczą o tym, że bibliotekarze nie uświadamiają sobie tego, iż ich praca wiąże się z rozwiniętą działalnością upowszechnia­nia nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *