//////

PODKREŚLENIE AUTORÓW

W ośmiu przypadkach autorzy zdecydowanie określają model czy­telnika, stwierdzając, że jest to młodzież akademicka, interesujący się historią nauczyciele, działacze społeczni, młodzież z wyższych klas szkół średnich, młodzi pracownicy naukowi. Kilkakrotnie powtarza się okreś- lenie czytelnika jako „przeciętnego inteligenta”. Poza tym autorzy zwra­cają uwagę na trudności wynikające z adresowania książek do kilku nie­raz kręgów odbiorców, różniących się poglądami lub stopniem przygo­towania.Odpowiedzi na kolejne pytanie ankiety, które brzmi: „Czy i jak rea­gują czytelnicy na p. pracę popularyzatorską (listy, rozmowy, spotkania autorskie)?” — można również podzielić na trzy grupy.W trzech pierwszych ankietach odpowiadający stwierdzają, że nie znają bezpośredniej reakcji czytelników, zaś w jednej ankiecie rubryka nie została wypełniona. W drugiej grupie znajdują się cztery ankiety, w których odpowiedzi, lakoniczne, lecz pozytywne, mówią o tym, że autorzy często otrzymują od czytelników listy, że stale spotykają się z opinią, iż prace ich są „czytelne” i użyteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *