//////

OMÓWIENIE CZYNNIKÓW

W OBP i BZ przewaga młodzieży uczącej się też jest znaczna; wynosi odpowiednio (7 i 17), potem kolejno, podobnie jak w środowisku miejskim, mamy inteligencję pracującą (OBP — 6, BZ — 5), inteli­gencję techniczną (w BZ — 12 ankiet wyłącznie) i nauczycieli (OBP —BZ — 1).Omawiając otrzymane wyniki, należy podkreślić, że w środowisku wiejskim książka popularnonaukowa częściej trafia do swego właści­wego odbiorcy, jakim jest niewątpliwie rolnik, gospodyni domowa czy pracownik fizyczny (chłop-robotnik), w miastach z wydawnictw tych korzysta najczęściej uczeń, a także niewielka część inteligencji pracującej. Szeroki udział młodzieży szkolnej we wszystkich środo­wiskach jest zrozumiały, wskazywały na to już odpowiedzi na pyta­nie 3, dotyczące wieku czytelników, a potwierdzają także odpowiedzi na kolejne 6 pytanie ankiety.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *