//////

ODCZYTY

Odczyty TWP wymienione w czternastu odpowiedziach bibliotekarzy z GBP bardziej zapewne wiążą się z miejscem ich wy­głaszania, w tym wypadku z biblioteką, aniżeli z propagandą czytel­nictwa. Rozmowy przeprowadzone z dwudziestu absolwentami studium bibliotekarskiego wykazały znikomą orientację w sprawach koordynacji pracy bibliotek z działającymi w tym miejscu placówkami TWP, DTO i innymi podobnymi organizacjami. Wynika stąd niewątpliwie koniecz­ność szkolenia bibliotekarzy w kierunku umiejętnego korzystania z no­woczesnych form upowszechniania książek popularnonaukowych. Wy­bitny bibliotekarz F. Ranganathan pisał: „…każda książka ma swojego czytelnika i obowiązkiem osób odpowiedzialnych za czytelnictwo jest ułatwić najszybsze skontaktowanie się czytelnika z niezbędną mu książ­ką” !. W omawianym wypadku ten obowiązek ciąży na bibliotekach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *